0
April 13, 2024 16:06:01
Ru En Ua Select theme Select window style Print preview
0
Федерация футбола Украины дала коллективный ответ президенту ПФЛ Равилю Сафиуллину - Face 2 Face Betting
October 16 2007

Федерация футбола Украины дала коллективный ответ президенту ПФЛ Равилю Сафиуллину

Президентові Професіональної футбольної ліги України
Р.С.Сафіулліну

 

Шановний Равілю Сафовичу!

 

У відповідь на Ваш запит від 20 вересня 2007 року № 751 щодо компетенції ПФЛ застосовувати дисциплінарні санкції до клубів, їх керівників, футболістів, тренерів, інших осіб, які працюють або задіяні у футболі, повідомляємо наступне.

 

Ваше занепокоєння стосовно позбавлення ПФЛ, а також інших колективних членів ФФУ права застосовувати дисциплінарні санкції є безпідставним. Зміни до Статуту ФФУ стосуються не тільки ПФЛ, а й самої ФФУ, і зовсім не применшують чиїхось повноважень, не змінюють системи відносин у футболі в сенсі збільшення «ваги» якоїсь із структур за рахунок іншої. Ці зміни, а саме, вилучення пункту 3.7 статті 8 з тексту Статуту ФФУ відображають визнану в усьому світі практику, зокрема, окреслену в Нормативних документах ФІФА і УЄФА стратегічну лінію на відокремлення футбольного правосуддя від управлінських функцій у футболі.

 

Принцип відокремлення виконавчої та суддівської влади сягає ще часів Монтеск’є і завжди розглядався як одна з основних засад демократії. В сучасному футбольному світі цей принцип інтерпретується як такий, що вимагає віднесення всіх квазі-судових, тобто, дисциплінарних повноважень до компетенції незалежних органів, здатних забезпечити при дисциплінарному розгляді справ всі основні засадничі принципи судочинства як такого, зокрема, принцип незалежності, неупередженості органу, що розглядає спори, рівності сторін, диспозитивності тощо.

 

Надання Україні права проведення Євро-2012 свідчить про визнання зрілості українського футболу та його інфраструктури. Водночас, це покладає на ФФУ обов’язок виправдати довіру повною мірою і привести свої нормативні документи, а також систему органів здійснення футбольного правосуддя у відповідність до зазначених принципів.

 

У практичній площині це означає, що функції футбольного правосуддя слід чітко відокремити від управлінських функцій, чого можна досягти шляхом утворення незалежних органів здійснення футбольного правосуддя (дисциплінарних органів), як на рівні ФФУ, так і на рівні регіональних федерацій футболу, асоціацій, ліг, об’єднань.

 

Забезпечення цієї структурної перебудови звичайно має бути сконцентроване в сфері діяльності федерації футболу як організації, якій делеговано державою право користуватися повноваженнями з розвитку футболу, та виключним правом представляти футбол України в міжнародних спортивних організаціях і в міжнародних змаганнях з футболу. Тому в нормативних документах ФФУ, у пункті 5 статті 8 Статуту ФФУ, закріплено, що саме ФФУ володіє виключними та невід’ємними повноваженнями щодо здійснення футбольного правосуддя. Але це було б невірно тлумачити таким чином, що тільки ФФУ може безпосередньо здійснювати футбольне правосуддя. ФФУ забезпечує єдність стандартів, правил дисциплінарного розгляду, розробляє документи, на підставі яких здійснюється футбольне правосуддя, а от безпосереднє право здійснення футбольного правосуддя вона делегує системі органів, що створюються як на рівні ФФУ, так і на рівні колективних членів ФФУ, зокрема, безперечно, і на рівні ПФЛ.

 

Стосовно регіональних федерацій це здійснюється шляхом узгодження у Виконавчому комітеті ФФУ статутів і відповідних змін до них згідно з пунктом 8 статті 5 Статуту ФФУ. Стосовно ПФЛ − відповідно до пункту 2 статті 8 Статуту ФФУ ці функції делеговано договором «Про взаємодію Всеукраїнської спортивної громадської організації «Федерація футболу України та Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» на 2007 − 2008 роки».

 

Відповідно до оновленої концепції структури та засад діяльності органів здійснення футбольного правосуддя, вони, ще раз підкреслюємо, мають бути, передусім, функціонально незалежними.

 

Ця вимога поширюється рівною мірою як на ПФЛ, так і на ФФУ як таку.

 

Для дотримання зазначених принципів розподілу функцій, ані виконавчі органи ФФУ, ані виконавчі органи її колективних членів, зокрема і ПФЛ, не повинні поєднувати виконавчі, управлінські повноваження з одного боку і дисциплінарні повноваження з іншого. Відтак, виконавчі органи ФФУ та її колективних членів, не повинні мати повноважень здійснювати футбольне правосуддя і застосовувати дисциплінарні санкції.

 

Натомість, ФФУ на Конгресі сформовано незалежні органи футбольного правосуддя: Контрольно-дисциплінарний комітет − орган першої інстанції та Апеляційний комітет − орган другої інстанції, при цьому, до складу Апеляційного комітету обрані виключно незалежні особи, які не перебувають на жодних управлінських посадах у футболі.

 

Відповідні органи, на тих же засадах, мають бути утворені й колективними членами ФФУ з дотриманням гарантій їх функціональної незалежності, узгодженого застосування процедурних вимог, забезпечення однакового обсягу прав учасників дисциплінарного провадження, незалежно від рівня органу здійснення футбольного правосуддя.

 

Директива всім колективним членам ФФУ щодо утворення таких органів буде прийнята Виконавчим комітетом ФФУ.

 

Зважаючи, що створення ПФЛ таких органів із дотриманням її статуту не є одномоментною справою, а неминуче забере певний час, договором «Про взаємодію Всеукраїнської спортивної громадської організації «Федерація футболу України» та Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» на 2007 − 2008 роки» за ПФЛ залишено право приймати рішення щодо дисциплінарних санкцій до клубів і не заборонено ПФЛ реалізувати це право через Бюро.

 

Таким чином, дисциплінарні повноваження Бюро ПФЛ де-факто нині зберігаються, де-юре їх термін обмежується терміном дії договору «Про взаємодію Всеукраїнської спортивної громадської організації «Федерація футболу України» та Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» на 2007 − 2008 роки». Проте ФФУ плекає надію, що ПФЛ, як і інші колективні члени, сприятиме щонайшвидшому формуванню незалежних органів здійснення футбольного правосуддя, не очікуючи формального моменту втрати таких повноважень Бюро ПФЛ із вибігом терміну дії договору «Про взаємодію Всеукраїнської спортивної громадської організації «Федерація футболу України» та Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» на 2007 − 2008 роки».

 

Дотримання вищезазначених принципів сприятиме зростанню впевненості всіх суб’єктів дисциплінарних відносин у рівності стандартів розгляду дисциплінарних справ незалежними органами здійснення футбольного правосуддя, єдності процедури розгляду, підходів тощо.

 

Сподіваємось на Вашу цілковиту підтримку цієї перебудови дисциплінарних органів, корисну для футболу України та його іміджу в світі.

© Voon Development Team 2000 - 2024 Contact us: info@voon.ru